FGTM

Se adjunta DOG num. 198 Bis de fecha 30.09 sobre los requisitos para celebrar competiciones oficiales no profesionales en Galicia.
Se adjunta fichero con los requisitos para solicitar ampliacion de aforos en Pabellones.
Venres, 18 Setembro 2020 08:47

DOG NUM. 190 DE FECHA 18.09.20

Se adjunta reproduccion parcial del DOG 190 de fecha 18.09.20, relativo a medidas en el deporte en Galicia a causa del Covid.
Se adjunta nota de la Xunta de Galicia sobre el asunto de referencia.
Xoves, 10 Setembro 2020 08:52

DOGA DE FECHA 09.09.20 SOBRE COVID

Se adjunta informacion aparecida en el DOGA con fecha 09.09.20 sobre la utilizacion de la mascarilla.
Mércores, 02 Setembro 2020 19:21

INFORMACION SOBRE COVID

Se solicita a todos los clubs Gallegos, que en caso de detectar caso o casos positivos por Covid-19, nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, a fin de que nosotros se lo hagamos seguir a la Secretaria Xeral para o Deporte.

La informacion la pueden enviar al mail: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. o Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. 

Domingo, 30 Agosto 2020 12:15

Protocolos entrenamentos con contacto

Se copia nota recibida de la Xunta de Galicia, Incidencias Deporte, por su importancia:

Ola boa tarde, achégase información aos efectos da súa remisión aos clubs e deportistas afectados.

Segundo o disposto na orde do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, permítese o contacto físico na práctica da actividade deportiva federada nos seguintes supostos:

  1. a) Deportistas galegos de alto nivel e deportistas de alto nivel recoñecidos polo Consello Superior de Deportes clasificados para Tokio 2020 ou que se encontren en proceso de clasificación.
  2. b) Deportistas de especialidades deportivas adaptadas individuais con guías ou persoas de apoio.
  3. c) Equipos galegos que participen en competicións deportivas oficiais non profesionais de ámbito estatal con previsión de inicio da competición, salvo que o protocolo da federación española respectiva estableza outra cousa.

Nos supostos a) e b) os adestramentos deberán celebrarse en grupos estables e suxeitos a medidas de protección específicas que serán comunicadas á autoridade deportiva autonómica para o seu coñecemento e supervisión. A este respecto é necesario que, a través dos respectivos clubs ou federacións, remitades a relación de deportistas e  as medidas de protección específicas que se adoptan aos efectos de minimizar o risco no caso da práctica con contacto.

No suposto c), a práctica de adestramentos e a competición deberá realizarse en grupos de composición estable e suxeitarse a un protocolo en que se teñan en conta medidas de protección específicas. Este protocolo deberá ser presentado para a súa aprobación ás autoridades deportivas e sanitarias de Galicia con carácter previo ao inicio das actividades.

Neste momento, o Consello Superior de Deportes xunto coas Comunidades Autónomas está a traballar nun Protocolo Armonizado de actuación para a volta das competicións oficiais de ámbito estatal  non profesional, desexando que sexa aprobado polo CSD no prazo máis breve posible. Non obstante, durante este tempo transitorio e co obxecto da práctica deportiva con contacto,  é preciso que dende cada club se remita o Protocolo que se está a implementar na actualidade (ben sexa un protocolo específico ou o protocolo da respectiva federación) e que inclúa as medidas de protección específicas que se adoptan aos efectos de minimizar o risco no caso da práctica con contacto (garantindo os grupos estables de adestramento, test de control COVID-19, etc.).

Esta información será remitida ao correo electrónico Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..

Por su interes, transcribimos informacion que nos pasa la FUNDACION DEPORTE GALEGO:

Estimado amigo / Estimada amiga:

   hasta el 1 de septiembre está abierto el plazo de matrícula para el Master en Gestión Empresarial del Deporte de la Universidad de Vigo : http://www.mbadeporte.es/

   Todo el proceso de preinscripción y matrícula se realiza on-line a través del siguiente enlace:

https://www.uvigo.gal/estudar/xestions-estudantes/matriculate

   El programa ofrece un programa académico que combina la formación en materia económica y empresarial del deporte desde una vertiente eminentemente práctica y orientada al mercado laboral.  El claustro de profesores está formado por profesores de economía y gestión del deporte de diferentes universidades españolas junto con profesionales del sector.

    Como relevantes novedes para este curso destacan las dos siguientes:

* rebaja del 50% sobre las tasas públicas por parte de la Xunta.

* posibilidad de realizar prácticas curriculares en la Federación Gallega de Fútbol

 Si te gusta el deporte y quieres completar tu formación , el MBADeporte es tu postgrado.  

Un saludo cordial

Patricio Sánchez
Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Se copia comunicado de la Secretaria Xeral para o Deporte, y se adjunta DOG ORDE do 7 de agosto de 2020 relativa a medidas excepcionales por el Covid -19.

A la vista del mismo, la FGTM sugiere suspender todos los torneos de Tenis de Mesa hasta que cambie la situacion.

Boas noites,

Fai uns minutos publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) a ORDE do 7 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica  derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada.

Ante estas novas medidas, a Secretaría Xeral para o Deporte informa a todas as federacións e clubs de Galicia:

Do deber e a responsabilidade de suspender calquera competición ou evento deportivo no que non sexa posible cumprir as novas medidas establecidas pola Xunta para os devanditos territorios.

Da obriga de comunicar á Secretaría Xeral para o Deporte as competicións federadas como así o deben facer semanalmente e cunha antelación de 15 días.

Da necesidade de actuar en todo momento tendo en conta os protocolos aprobados para cada federación para frear o impacto do coronavirus no deporte federado de Galicia. 

A Secretaría Xeral para o Deporte quere lembrar, do mesmo xeito, que está a disposición de todo o tecido deportivo de Galicia para todo o que sexa necesario.

Un saúdo

Subdirección Xeral de Plans e Programas

Secretaría Xeral para o Deporte

R/ Madrid 2-4, 2º  (Fontiñas), 15781 Santiago de Compostela

Tfno. 881996359

Al hilo de la crisis del Covid-19, se adjunta fichero de obligada cumplimentacion para todas las competiciones FEDERADAS y NO FEDERADAS de Tenis de Mesa que se celebren en la Comunidad Autonoma de Galicia, que se tendra que enviar cubierta a la FGTM, para que esta a su vez, se la haga seguir a la Secretaria Xeral para o Deporte.

Incidir en lo que dice el primer punto del fichero, por el cual estan obligados a cumplimentar los datos la FEDERACION, CLUBS, EMPRESAS Y PARTICULARES.

Caso de que la FGTM tenga conocimiento de algun evento aunque no se le comunique, y no tenga dicho fichero cubierto, informara a la SXD para que tome las medidas que considere oportuno.

El fichero cumplimentado se enviara a Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. o Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo..