Portal de Transparencia (8)

Convenio firmado coa Xunta de Galicia desde o ano 2015.

Certificado de portal de transparencia (Anexo VI).

Retribución de altos cargos e directivos.

Memorias económicas e orzamentos da FGTM.

Informe da auditoría correspondente ao ano 2012.

Funcións Destacado

Funcións por delegación de funcións públicas delegadas (art. 51.4 da Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia). As funcións derivadas do art. 56 da Lei do Deporte de Galicia son as que de seguido relaciónanse en arquivo adxunto: